Hur läser jag mina FUKT-brev?

Det finns fyra olika sätt att läsa sina brev man får till sin FUKT-brevlåda:

 1. Lokalt.
  Man kan köra ett brevläsarprogram lokalt på FUKTs Unix-datorer. Två som verkar vara bra är den textbaserade "mutt" och den grafiska "mozilla-thunderbird". Givetvis finns det många andra, man kan använda vilket program man vill.
 2. Från en annan dator.
  Man kan läsa sina brev via en webmail-server. Man kan även komma åt sina brev via POP eller IMAP genom att ställa in servrarna "pop.fukt.bsnet.se" respektive "imap.fukt.bsnet.se" i sitt brevläsar-program. Om du använder SSL (vilket rekommenderas) så se till att du har FUKTs certifikat inladdat i ditt brevläsarprogram.
  SHA1 Fingerprint=65:C0:F0:AF:C9:2A:83:69:0C:E5:AD:ED:01:49:20:7C:CA:62:CC:31
  MD5 Fingerprint=11:18:94:79:DC:70:BB:8F:A2:39:08:EA:33:B1:9D:A1
 3. I en annan brevlåda
  Om man har en annan brevlåda som man läser ofta så kanske man vill läsa sina FUKT-brev där, blandat med alla andra brev. I så fall kan man skapa en så kallad "forward-fil" på sitt konto. Detta är en fil som heter ".forward" som man lägger på sitt Unix-konto.

  OBS! Av komplicerade skäl så kan det dröja tills nästa dag (eller snarare till nästa gång klockan är ungefär halv sju på morgonen) innan din forward-fil tar effekt. Detsamma gäller när du ändrar i filen.

  Antagligen för att filnamnet ".forward" börjar på en punkt så kan man tydligen inte skapa filen från Windows. Så vad man kan göra är att logga in på en av FUKTs Unix-datorer och skriva "echo min@adress.se > .forward". Om man senare inte vill skicka vidare sina brev längre är det bara att ta bort filen.