Mappa upp sitt konto

Du mappar upp kontona enligt nedan:

Voila! Nu har du ditt konto på U:

Du kan ju även "mappa upp":
F: \\smb-kna(rby).fukt.bsnet.se\public och P: \\smb-kna(rby).fukt.bsnet.se\program
där finns en del användbara program.

Vid problem så maila till roots@fukt.bsnet.se