Hur går jag med i en mailinglista?

| Allmänt | Gå med i en lista | Gå ur en lista | Vilka mer kommandon finns det? |

Allmänt:

En mailinglista fungerar ungefär som vanlig email, förutom att du måste "ansluta" dig till listan för att kunna läsa mailen. Du skickar alltså dina email till en "lista", inte till en person. Denna "lista" skickar sedan ut ditt mail till de personer som är "anmälda" till listan.

Till denna lista finns det en "syster-adress", som man kan skicka olika "kommandon" till, bl a för att gå med i listan. Alla kommandon skickar man genom subject-raden.Denna "syster-adress" är:

<namnet på listan>-request@listans.domän

De olika kommandona får man fram genom att skriva help på subject-raden. Men mer om det senare...

Tillbaka.

Gå med i en lista

För att gå med i en lista som t ex heter test, gör man följande:
Man startar sitt email-program, t ex Eudora och på raden To: anger du test-request@fukt.bsnet.se.
På raden Subject: skriver du subscribe som är kommandot för att gå med i listan.
Sedan är det bara att skicka iväg det...

När du är med i en lista, skall du skicka dina mail till den "riktiga" listan, inte "systerlistan". Alltså till:

test@fukt.bsnet.se

OBS: Du kommer att få ett "kvitto" på att du har gått med i listan.

To: test-request@fukt.bsnet.se, Subject: subscribe

Tillbaka.

Gå ur en lista

Vill du sedan gå ur listan gör du som ovan fast på raden Subject: skriver du istället unsubscribe som är kommandot för att gå ur en lista.

OBS: Du kommer att få ett "kvitto" på att du gått ur listan.

To: test-request@fukt.bsnet.se, Subject: unsubscribe

Tillbaka.

Vilka mer kommandon finns det?

Om du skriver help istället för subscribe och unsubscribe, kommer du att få ett mail med diverse kommandon, som fungerar för just den listan...

Tillbaka.