HjälpguideHur byter jag lösenord??
På Linux-systemet, På NT-systemetByta lösenord på Linux-systemet  Byta lösenord ifrån en PC. (Windows NT)

   Det första man måste göra är att logga in på en av FUKT's datorer. (T.ex. nexus)
   Detta görs genom att starta SSH som är ett program som startar en terminal på en nätverksansluten dator.

  • I rutan Connect fyller ni i följande.
   Host Name: nexus.fukt.bsnet.se
   Username: dittFUKTnamn
   Password: dittFUKTlösenord
   Port: 22

  • Tryck Connect och SSH kopplar upp sig mot nexus och i den stora rutan kommer det att stå:

   :Debian Linux release x.x (Nexus)
   :Kernel x.x.xx on an ix86
   :

  • När ni har loggat in kommer det att se ut pa följande sätt:
   :Last login: Mon Mar 24 09:31:21 from :0.0
   :$
   Observera gärna översta raden där det står när ni senast loggade in.
   Se bara efter om den verkar rimlig. (En säkerhetsåtgärd)
   Nu är ni inloggade på nexus, alla kommandon som ni skriver tas emot och utförs av nexus.
   Ni kan nu skriva kommandot för att byta lösenord som är yppasswd:
   (För att byta lösenordet till samba-servern använd smbpasswd istället)
   :$ yppasswd <return>
   Nexus kommer nu att fråga efter ert nuvarande lösenord och sedan det nya lösenordet.
   :Password: oldpasswd <return>
   :New password: newpasswd <return>
   :New password (again): newpasswd <return>
   :Password changed
   :passwd: all authentication tokens updated successfully
   Lösenordet ska nu ha ändrats.
  • För att logga ut skriver ni logout
   :$ logout
   <return>
   Och SSH kopplar ner sig från nexus.

   Överst


  Byta lösenord ifrån en av skolan Unix-datorer. (HP, SUN)

  • Starta ett terminafönster.
  • skriv ssh dittFUKTnamn@nexus.fukt.bsnet.se
   När login prompten kommer upp logga ni in med ert lösenord.
   :dittFUKTnamn@nexus.fukt.bsnet.se's password: lösenord <return>
  • När ni har loggat in kommer det att se ut pa följande sätt:
   :Last login: Mon Mar 24 09:31:21 from :0.0
   :$
   Observera gärna översta raden, där det står när ni senast loggade in.
   Se bara efter om den verkar rimlig. (En säkerhets åtgärd)
   Nu är ni inloggade på nexus, alla kommandon som ni skriver tas emot och utförs av nexus.
   Ni kan nu skriva kommandot för att byta lösenord som är yppasswd:
   :$ yppasswd <return>
   Nexus kommer nu att fråga efter ert nuvarande lösenord och sedan det nya lösenordet.
   :Password: oldpasswd <return>
   :New password: newpasswd <return>
   :New password (again): newpasswd <return>
   :Password changed
   :passwd: all authentication tokens updated successfully
   Lösenordet ska nu ha ändrats.
  • För att logga ut skriver ni logout
   :$ logout
   <return>
   Och SSH kopplar ner sig från nexus.

  Överst


  Byta lösenord ifrån en av FUKT datorer.

  • Om ni stitter vi en av FUKT's datorer är det bara att i ett terminalfönster skriva yppasswd och byta lösenord.
   :$ yppasswd <return>
   Nexus kommer nu att fråga efter ert nuvarande lösenord och sedan det nya lösenordet.
   :Password: oldpasswd <return>
   :New password: newpasswd <return>
   :New password (again): newpasswd <return>
   :Password changed
   :passwd: all authentication tokens updated successfully
   Lösenordet ska nu ha ändrats.

  Överst


Regler och Etik angående lösenord.

  När ni väljer era lösenord är det vissa saker ni bör tänka på:
  (Om ni tycker detta verkar krångligt kan ni använda samma lösenord som ni har på skolans datorer)

  • Lösenordet måste innehålla minst 6 tecken och högst 8.
  • Det måste finnas med både gemener och VERSALER. (D.v.s. Både stora och små bokstäver.)
  • Välj inte Egennamn så som ditt eget förnamn, flick/pojkvän, mamma/pappa, hunden eller katten.
  • Använd inte lösenord som är lätta att komma på, (stereo, hamburgare osv)
   Försök alltså komma på ord som inte finns i ord-listor, uppslagverk och telefonkataloger.
  • Använd gärna tecken som t.ex. / , % och -.
  • Skriv helst inte upp lösenordet i böcker och dylikt.
  • Byt gärna lösenord med jämna mellanrum.

Byta password på NT-systemet  Byta lösenord ifrån en PC. (Windows NT)

  • Gå in i Windows NT security
   Detta görs genom att trycka CTRL-ALT-DEL på datorn du sitter vid.
  • Tryck sedan på Change Password.
  • Skriv in ditt FUKT-username
  • I domain skriv: mother.fukt.bsnet.se
  • Skriv in ditt gamla password i Old Password-rutan
  • Skriv in ditt nya password i New och Confirm new password-rutorna.
  • Tryck på OK och gå ur Windows NT security genom att trycka Cancel.
   Voila! Nu är ditt password bytt.

   Byta lösenord ifrån en av FUKT datorer(NT).

   • Tryck CTRL-ALT-DEL.
   • Tryck på Change Password.
   • Skriva in ditt gamla(nuvarande) password i Old Password-rutan.
   • Skriva in nytt password i New och Confirm-rutorna.
   • Tryck på OK. Lösenordet ska nu ha ändrats.

   Överst


  Regler och Etik angående lösenord.

   När ni väljer era lösenord är det vissa saker ni bör tänka på:
   (Om ni tycker detta verkar krångligt kan ni använda samma lösenord som ni har på skolans datorer)

   • Lösenordet måste innehålla minst 6 tecken och högst 8.
   • Det måste finnas med både gemener och VERSALER. (D.v.s. Både stora och små bokstäver.)
   • Välj inte Egennamn så som ditt eget förnamn, flick/pojkvän, mamma/pappa, hunden eller katten.
   • Använd inte lösenord som är lätta att komma på, (stereo, hamburgare osv)
    Försök alltså komma på ord som inte finns i ord-listor, uppslagverk och telefonkataloger.
   • Använd gärna tecken som t.ex. / , % och -.
   • Skriv helst inte upp lösenordet i böcker och dylikt.
   • Byt gärna lösenord med jämna mellanrum.

Överst


Alla rättigheter reserverade © 1998 FUKT
Vid problem kontakta
webmaster@fukt.bsnet.se