Styrelsen

Hela Styrelsen: styrelsen@fukt.bsnet.se
Ordförande: Teddy Hogeborn teddy@fukt.bsnet.se
Vice Ordförande: Björn Pålsson belorn@fukt.bsnet.se
Kassör: Roy Sandgren mooie@fukt.bsnet.se
Ledamot: Thomas Herrlin junics@fukt.bsnet.se
Ledamot: Ganti Sudhir Kumar gansud@fukt.bsnet.se
Suppleant: Thomas Sundblom gaidin@fukt.bsnet.se
Suppleant: Magnus Anglert devil@fukt.bsnet.se

Vid problem kontakta webmaster@fukt.bsnet.se