Kontakt


FUKTs drift/rötter: roots@fukt.bsnet.se
Allmänna frågor: info@fukt.bsnet.se
Styrelsen: styrelsen@fukt.bsnet.se
Ordförande: Teddy Hogeborn teddy@fukt.bsnet.se
Vice Ordförande: Björn Pålsson belorn@fukt.bsnet.se
Kassör: Roy Sandgren mooie@fukt.bsnet.se
Ledamot: Thomas Herrlin junics@fukt.bsnet.se
Ledamot: Ganti Sudhir Kumar gansud@fukt.bsnet.se
Suppleant: Thomas Sundblom gaidin@fukt.bsnet.se
Suppleant: Magnus Anglert devil@fukt.bsnet.se


Adress: Datorföreningen FUKT
Folkparksvägen 22:15
372 40 Ronneby
Email: info@fukt.bsnet.se
Org-nummer: 835600-7016
BG-nummer: 5169-2234

Hur man hittar till FUKTs lokaler


Vid problem kontakta webmaster@fukt.bsnet.se