Medlemsmöte 2000-02-22 i Karlskrona

Närvarande:
 1. Mötet öppnas

  Mötet öppnades av Teddy Hogeborn

 2. Val av sekreterare

  Magnus Anglert ville vara och valdes till sekreterare

 3. Val av justerare

  Emma valdes till justerare

 4. Godkännande av dagordningen

  Dagordningen godkändes

 5. Revisorsberättelse 98/99

  Tommy Svensson överlämnade den ekonomiska redovisningen och berättade att den såg helt korrekt ut.

 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 98/99

  I och med att revisorsberättelsen var bra så gav de närvarande medlemmarna styrelsen ansvarsfrihet.

 7. Ändring av stadgarna

  Medlemmarna gick igenom de beslutade ändringarna i stadgarna från årsmötet 1999 och godkände dessa ytterligare en gång. Så nu har stadgeändringarna gått igenom.

 8. Inköp för 100k:-

  Medlemmarna gick igenom styrelsens förslag till inköp. Denna lista i prioritetsordning tyckte de såg bra ut:

 9. FUKT i BSK

  Just nu så gick medlemmarna bara med på att FUKT skapar ett IT-utskott. Om BSK ordnar så att vi kan gå med som något annat som passar bättre så får vi ta upp frågan igen.

 10. Övrigt/Diskussion

  Det snackades om olika teorier om varför det kommer så lite medlemmar på våra möten. En orsak kan vara att folk inte läser mail och att man borde gå ut och prata med folk face-to-face.

  En försäkring till FUKT föreslogs. Det kan kollas upp av någon som vill ta tag i det.

  En filmkväll skulle planeras för att locka lite mer medlemmar.

 11. Mötet avslutas

  Teddy förklarade mötet avslutat.

SekreterareJusterareMötesordförande
Magnus Anglert Emma Roos Teddy Hogeborn