Protokoll för medlemsmöte för FUKT i Ronneby den 8 oktober 2002

Närvarande:

Artur Adamek
Magnus Hellfalk
Thomas Fredriksson
Roy Sandgren
Anders Olofsson
Ka-Chun Cheung
Marcus Löfgren
Tobias Olandersson
Jonas Gertsson
Johan Bryssling
Emma Roos
Filip Wessman
Anders Kronqvist
Thomas Sundblom
Teddy Hogeborn
Leif Andersson
 1. Mötet öppnas:

  Leif Andersson förklarar mötet öppnat.
 2. Val av sekreterare och justerare:

  Artur Adamek väljs till mötets sekreterare och Teddy Hogeborn väljs till justerare.
 3. Föredragnings lista:

  Man gör ändringar i föredragnings listan.
 4. Gammalt protokoll:

  Leif Andersson går igenom det gamla mötesprotokollet.
 5. DAT/RSN/BTH/BSK/SUNET

  Man diskuterar om nya funktioner i RSN intranätet.

  Förslaget om att införa ett formellt avtal mellan RSN och FUKT diskuteras. FUKT tycker att det har fungerat bra utan något avtal och att ett sådant avtal skulle inte vara till nån större nytta.

  DAT-samarbetet har gått i graven. Folk från DAT har varit tillmötesgående men tyvärr så har de aldrig följt upp våra förslag. Magnus Hellfalk ska försöka att ta upp samarbetet igen. Han skall kontakta Ida Francke på DAT i Karlskrona, och diskutera vad vi kan göra för DAT (och vad DAT kan ge oss).

  Emma Roos har fått förfrågningar från ITS om det är ok om det kommer ner folk för att få hjälp med sina Unix kunskaper. FUKT har ställt sig positivt till detta förutsatt att de blir FUKT medlemmar. Man diskuterar också om det är möjligt att ha Unix workshops där FUKT medlemmar får undervisa studenter och på så sätt få pengar från Institutionen.

  Man kommer också fram till att FUKT är dåligt på att marknadsföra sig självt. Vi måste bli bättre på det!

 6. Stadgar ändringar:

  FUKT bestämde att göra 2 ändringar i stadgarna:
 7. LAN-party:

  LAN-party blir av och Magnus Hellfalk utses till samordnare. "LAN-kung" Han förväntar sig få hjälp från andra medlemmar. Kontakta honom för mere info.
 8. Övrigt:

  Man bestämmer att switcharna i Kna ska få interna IP nummer.

  Flera medlemmar borde kunna lägga in nya medlemmar.

  Man diskuterar om att man kanske borde avskaffa nycklar och införa kodlås.

 9. Årsmöte:

  Datumet för Årsmötet väljs till: 25/11 kl 1900 i Ronneby.
 10. Mötet avslutas:

  Leif Andersson förklarar mötet avslutat.