HTML-KODNING. GRUNDERNA.

Detta dokument innehåller de mest grundläggande om html-progamering. För att få mer "special-kunskaper" på området, se under andra länkar.

GRUNDTAGGARNA
I en html-fil finns det 8 grundtaggar. Dessa ligger i den ordning de är presenterade på nedan. Allt innom < och > är koder, så kallade taggar. Allt övrigt är text, och kommer att synas på skärmen. Men om datorn inte kan tolka något i en tagg som känd kod, (tex , som inte betyder nått), så kommer den att tro att det är text i stället.
Så här ser det ut:

<HTML> Inleder html-dokumentet.
<HEAD> Huvud. Här lägger du in titeln på sidan och en del andra taggar.
<TITLE> Titel. Denna raden syns i en sökmaskin.</TITLE>
</HEAD> Sluttagg för huvudet.
<BODY> Anger att nu börjar själva sidan.

Nu kan du lägga in text, bilder, länkar etc så mycket du vill.

</BODY>Sluttagg för "kroppen"
</HTML>Sluttagg för html-dokumentet.

BODY-TAGGEN
I BODY-taggen kan du ange instälningar som kommer att vara med i hela dokumentet. Det ser ut så här:
<BODY tagg tagg tagg etc...>

Om du vill ange textfärg, så slänger du in TEXT="#000000". Detta ger svart färg, men du kan naturligtvis ha andra färger.

En bakgrundsbild går också bra. Taggen är BACKGROUND="bild.gif", om nu bilden heter så.

Vill du inte ha en bakgrundsbild, utan i stället ändra färgen, så görs det med denna taggen:
BGCOLOR="#FF0000"

Länkar kan man ange färg på. Taggarna är LINK="#0000FF" för obesökt länk, VLINK="#FF0000" för besökt länk, och ALINK="#00FF00" som anger färgen på en länk som du markerar och trycker ner, innan du släppt den. Pröva här.

OnLoad och OnUnLoad
Dessa taggar är terorist-kodning och du ska helst inte använda det, om du inte vill retas förståss. Med dessa taggar får du in en dialogruta med valfri text när användaren går in på eller ut ur en sida. Kopiera in denna koden i ett dokument så får du se vad som händer.
<BODY OnLoad="alert('You gonna hate this page!')" OnUnload="alert('What did I tell you!')">

EDITERINGS-TAGGAR
Nu är det dags för själva innehållet. Om du vill

centrera texten skriver du <CENTER>

ta bort centrering skriver du </CENTER>
lägga in en rad, så här
skriver du <HR>
få in en
radbrytning skriver du <BR>
få in en

blankrad skriver du <P>
Flera blankrader kan du inte få med <P> taggen, utan genom att stapla <BR> taggar på var andra. Det är emelertid inte så snyggt i koden, det finns bättre sätt, men det kommer senare.

<PRE> TAGGEN
Istället använder man <PRE>-taggen. Den innesluter en textmassa och behandlar den som du skrev den. Tex om du lägger in två mellanslag utan <PRE> taggen, så visas bara en, men med densamma kan man göra som man vill. Titta här:


En   rad   med  många  mellanslagoch   tommrader  utan   att   ange  några  <BR>  taggarNotera dock att typen ändras.

LÄNKAR
Länkar till andra sidor ser tex ut så här:
<A HREF="http://www.fukt.hk-r.se/~fille/">Filles Web Snickeri.</A>
</A> anger att nu är länken slut.
Om du vill lägga in en epostlänk så ser dom ut på följande sätt:
<A HREF="mailto:t98fwe@student.hk-r.se">Filip Wessman </A>

Nu är det dags att introducera TARGET. Denna tagg är extremt viktig när du arbetar med frames, men är användbar även vid vanliga länkar.
Det finns två (minst, men jag känner bara till två) olika TARGET-taggar. Dessa är: _TOP, vilken gör samma sak som ALL_WINDOW, men utan att starta upp ett nytt fönster.
ALL_WINDOW startar upp ett nytt fönster för den sidan som länken går till. Om sidan du är på är framad så går dokumentet in på en hel skärm.

För hur man lägger bilder i länkar, se här

ANKARE
Vill du göra länkar innom ett dokument, eller till en spciel plats i ett dokument, måste du ha ett ankare. Först lägger du ut ett ankare på den speciella rad du vill ha den, sen anger du ankaret i länken.
Koden för ett ankare ser ut så här:
<A NAME="ANKARE">. Ankaret kan heta vad som helst. Jag kör med en standard: om sidan heter x heter ankaret ANKAREX, tex: filen "sida" får ankaret ANKARESIDA. En länk till ett ankare ser ut så här:
<A HREF="kodning.htm#ANKAREKODNING">Längst Upp< /A>
En sådan kod skulle göra en länk till platsen "ANKAREKODNING" i dokumentet kodning.htm. Texten "Längst Upp" är den rad du klickar på. Resultatet blir så här:
Längst Upp
Du kan även länka till ankare i andra dokument, eller tom till ankare i andra hemsidor, genom att bara ange hela sökvägen.

BILDER
Detta avsnitt har utökats och flyttats till en annan sida.

KOMENTARER
Vill du lägga in en kommentar i koden, dvs text som datorn inte tar som kod och som en besökare inte ser så gör du så här:
<!-- Komentar komentar komentar -->

FRAMES
För frames har jag bara en komentar: Den Här!
Vill du fortfarande ha framesar? Gå då till denna länken.

TILL SIST
Nu har du lärt dig grunderna. Om du har några komentarer eller frågor är du välkommen att MAJLA mig. MEN: Det finns mycket jag inte gått igenom här tex tables, frames, forms, etc. För detta finns det två botemedel.
1: Gå in på någon av de länkar jag har/kommer att lägga in till andra sidor som innehåller information om html-kodning, eller leta själv upp sådana sidor.
2: Lär dig att "sno" kod. Det är inte olagligt eller oetiskt. Man kan inte patentera en idé. (Men stjäl inte copyrightat material). Metoden är att gå in via "View" menyn (åtminståne på Netscape) och sedan "View Sorce". Det går till på olika sätt på olika web-läsare, kolla i manualen. Ser du en smart lösning, gå in och kolla då, det är det bästa sättet att lära sig, själv har jag lärt mig mycket så.


TILLBAKA TILL WEB-SNICKERI SIDAN