Filles Debian-manual

Den här sidan är ett försök från min sida att dokumentera lite saker som jag har funnit problem med att göra under Debian. Oftast har de inte varit svåra i sig, men att hitta hur man gör har varit problematiskt. Därför skriver jag ner mina erfarenheter på ett och samma ställe. Den här dokumentationen är alltså inte komplett, den beskriver enbart sådant som jag har haft anledning att ta reda på, dvs saker jag gjort och som jag funnit problematiskt. Saker jag inte gjort, eller triviala tingestar utelämnas alltså.
Jag utgår i dessa manualer från att läsaren har något så när koll på Linux/UNIX i övrigt, tex hur man använder en commandline, eller hur ett filträd ser ut. Saknar du dessa kunskaper behöver du nog gå en grundkurs först.

Sätta upp en webserver med databaskopplingar. Apache, php och Posgresql.
Nätverk
Kompilera kärna På gång
Installera ljudkort
USB
Filtrera mail med procmail Tex slänga spam

Upp en nivå